Вирішення міжнародних та іноземних судових спорів
19.03.2021
Транспорт та інфраструктура
21.12.2020

Експертна аналітика в публічному секторі

Команда Прайм Партнерс має одну з найглибших в Україні експертиз розробки та імплементації реформ, стратегічного планування, експертної аналітики, створення законодавчих актів та підвищення спроможності державних органів у співпраці з ЄС,  МВФ, а також міжнародними проектами технічної допомоги, спеціалізованими міжнародними організаціями та іншими партнерами України у розбудові демократичної і правової держави.

Наші фахівці мають досвід зазначеної діяльності у таких сферах та реальних секторах економіки (за алфавітом): аграрний сектор; банківський сектор; боротьба проти відмивання грошей; верховенство права; виконання судових рішень; демонополізація; дерегуляція; державне управління; державні закупівлі; децентралізація; електронні сервіси; енергетична галузь; запобігання та протидія корупції; земельні відносини; митна система; повернення активів; політична реформа; права людини; правоохоронні органи; приватизація; припинення агресії у міжнародному праві; розшук активів; сектор природних ресурсів; сектор юстиції; система оподаткування; сталий розвиток; судова система; управління арештованим майном.

Основні послуги в цій сфері:

Стратегічне планування у публічному секторі
Складення проектів стратегій, імплементаційних планів та політик у публічному секторі, експертна допомога при моніторингу їх виконання. Незалежний аналіз обґрунтованості та реалістичності стратегічних документів. Формування рекомендацій до вдосконалення існуючих стратегічних документів.
Експертна аналітика
Складення експертних думок, проведення альтернативного аналізу, незалежної рецензії будь-якої експертної аналітики у зазначених вище сферах та реальних секторах економіки. Розробка мульти-юрисдикційних узагальнень, настанов, кращих практик у вказаних сферах та секторах.
Експертиза, створення та адвокація законодавчих актів
Фахова експертиза правового регулювання та практики його застосування; аналіз стану та потреб сфери регулювання; виявлення недоліків та ризиків; аналіз відповідності міжнародним зобов’язанням України, кращим практикам та настановам, практиці ЄСПЛ, висновкам Венеціанської комісії; порівняльний аналіз з актами права іноземних країн та міжнародних організацій. Розробка концепцій правового регулювання, проектів будь-яких нормативних актів та супутніх документів, їх адвокація, супровід розгляду, комунікації, експертного обговорення та прийняття нормативних актів.
Підвищення спроможності державних органів
Фахова експертиза інституційної спроможності державних органів, включаючи виявлення вразливостей, прогалин та надлишків: процедур, інструментів та ресурсів; надання рекомендацій щодо зміцнення функціонального та іншого потенціалу державних органів. Проведення незалежних технічних оцінок органів державної влади та місцевого самоврядування. Складення комплаєнс політик та програм, настанов / методичних рекомендацій щодо виконання функцій для державних органів.